Personvernerklæring

Sections

1. Generell
2. Beskyttelse av dine personopplysninger
3. Dine rettigheter
4. Hvis du sender en e-post til oss
5. Hvis du er kunde hos MONT BLANC eller på annen måte er i kontakt med oss som privatperson
6. Hvis du representerer et selskap som har et kontraktsforhold til MONT BLANC eller på annen måte er i kontakt med MONT BLANC
7. Hvis du søker på en jobb hos MONT BLANC
8. Hvordan kontakte oss

Denne personvernerklæringen er lagdelt og delt inn i avsnitt basert på kategoriene av registrerte data, det vil si personene, hvis personopplysninger behandles av MONT BLANC. Du trenger derfor å kun å lese avsnittet som er relevant for deg og som refererer til kategorien du tilhører.

1. Generell

1.1 Denne personvernerklæringen (”Personvernregler”), beskriver hvordan MONT BLANC Group AB, registreringsnummer 556738-8656, med sitt viktigste forretningssted i Toarpsdal, SE-516 90 Dalsjöfors, Sweden, (”MONT BLANC”), samler inn, bruker, avslører, lagrer og på annen måte behandler personopplysninger.

1.2 Vi respekterer din rett til personvern og er forpliktet til å overholde gjeldende regler for databeskyttelse og beskytte dine rettigheter. Denne personvernerklæringen beskriver blant annet hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan personopplysningene dine behandles og for hvilke formål vi samler inn og bruker personopplysningene. Denne personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss om bruken av personopplysningene dine.

1.3 MONT BLANC er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1.4 Personopplysninger betyr alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en levende fysisk person ("personopplysninger"). 

2. Beskyttelse av dine personopplysninger

2.1 Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot unødig tilgang, endring og sletting.

2.2 Vi beskytter personopplysningene dine ved å bruke kommersielt rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Disse tiltakene inkluderer datakryptering, brannmurer, automatiske tidsavbrudd og engangstilkoblinger som utløper i løpet av få timer. Derfor kan du være trygg på at personopplysningene dine er i trygge hender. 

3. Dine rettigheter

3.1 Tilgang, rettelser

Du har alltid rett til å spørre oss om vi behandler noen av personopplysningene dine, og i så fall få tilgang til en kopi av slike personopplysninger. Videre har du rett til å be om at vi korrigerer eller oppdaterer personopplysningene dine hvis noe er feil eller mangler.

3.2 Sletting, begrensning av bruk og dataportabilitet

Under visse omstendigheter (uttrykt i gjeldende personvernlovgivning) kan du be om at MONT BLANC begrenser bruken av eller sletter personopplysningene dine. Hvis du har gitt oss personopplysninger, har du også rett til å få personopplysningene dine sendt til deg på nytt, i et strukturert og tilgjengelig format, for overføring til en annen bruker/prosessor.

3.3 Tilbaketrekking av samtykke

Hvis MONT BLANC behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst gjennom en skriftlig melding til MONT BLANC.

3.4 Forespørsler og klager

3.4.1 Hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, eller du har spørsmål om personopplysninger som holdes av oss eller denne personvernerklæringen, ikke nøl med å kontakte oss (for kontaktinformasjon, se avsnitt 8 nedenfor).

3.4.2 Skulle du være misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, gi oss beskjed, så vil vi gjøre vårt beste for å møte klagene dine. Din integritet er viktig for oss og vi streber alltid etter å beskytte og sikre personopplysningene dine på best mulig måte. Dersom vi likevel, etter din mening, mislykkes i denne ambisjonen, vær oppmerksom på at du også har rett til å sende inn en klage til Det svenske datatilsynet (Sw. Datainspektionen), eller lignende myndighet som kan bestemmes i fremtiden.

4. Hvis du sender e-poster til oss

4.1 Generell

Avsnitt 5 gjelder hvis du, enten som privatperson eller som representant for din bedrift, har sendt e-poster til en ansatt eller annen representant for MONT BLANC.  

4.2 Hvilke typer data behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger i form av navn, e-postadresse og annen informasjon som du frivillig deler i e-poster til oss.

4.3 Hvordan behandler vi personopplysninger mottatt i en e-post?

Når vi mottar en e-post, vil vi vurdere om vi har noen grunn og rettslig grunnlag i henhold til avsnitt 5, 6 eller 7 for å lagre eller på annen måte fortsette å behandle de mottatte personopplysningene. Hvis vi fastslår at en slik grunn og rettslig grunnlag eksisterer, vil vi fortsette å behandle de mottatte personopplysningene i samsvar med avsnitt 5, 6 eller 7, der det er aktuelt. Hvis ikke, vil vi slette personopplysningene som mottas via e-posten.

5. Hvis du er kunde hos MONT BLANC eller på annen måte er i kontakt med oss som privatperson

5.1 Generell

Dette avsnittet gjelder hvis du er kunde hos MONT BLANC eller på annen måte er i kontakt med oss angående våre produkter og tjenester som privatperson 

5.2 Hvilke typer data behandler vi?

5.2.1 Hvis du er kunde hos MONT BLANC
Vi behandler personopplysninger om deg i form av navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, personnummer, informasjon om førerkortet ditt, samt personopplysningene som er angitt på førerkortet ditt, inkludert et bilde av deg, informasjon om din nåværende og tidligere bruk av våre produkter eller tjenester, inkludert eventuell pågående leie, ulykker eller forsinkede betalinger, brukerkonto og passord, i tilfelle du bruker en konto online som er levert av oss, detaljer om spørsmål du har stilt og annen informasjon om deg som du frivillig sender til oss.

5.2.2 Hvis du ikke er kunde hos MONT BLANC
Vi behandler personopplysninger som du frivillig har gitt oss, som for eksempel navn eller e-postadresse.

5.3 Hvorfor behandler vi dine data?

5.3.1 Hvis du er kunde hos MONT BLANC
Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere våre produkter eller tjenester og for å administrere kontrakten med deg. Videre behandler vi kontaktopplysningene dine for å markedsføre og på annen måte informere deg om vår virksomhet, produkter, tjenester og lignende.

5.3.2 Hvis du ikke er kunde hos MONT BLANC eller en kunde som er interessert i ytterligere produkter eller tjenester fra oss
Vi behandler personopplysningene dine for å svare på spørsmål om fremtidige kontrakter angående levering av våre produkter eller tjenester. Videre behandler vi kontaktopplysningene dine for å markedsføre og på annen måte informere deg om vår virksomhet, produkter, tjenester og lignende.

5.4 Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

5.4.1 Hvis du er kunde hos MONT BLANC
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine, med det formål å levere våre produkter eller tjenester og administrere kontrakten med deg, er at behandlingen er nødvendig for å utføre kontrakten med deg. Videre er behandlingen for markedsførings-/informasjonsformål basert på vår legitime interesse av å informere om virksomheten vår.

5.4.2 Hvis du ikke er kunde hos MONT BLANC eller en kunde som er interessert i ytterligere produkter eller tjenester fra oss
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger med det formål å svare på spørsmål om fremtidige kontrakter, er at behandlingen er nødvendig før vi inngår en kontrakt med deg. Videre er behandlingen for markedsførings-/informasjonsformål basert på vår legitime interesse av å informere om virksomheten vår.

5.5 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

5.5.1 Hvis du er kunde hos MONT BLANC.
Dine data vil bli lagret så lenge kontraktsforholdet pågår. I tillegg vil MONT BLANC oppbevare personopplysningene i den grad det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av eventuelle juridiske krav.

5.5.2 Hvis du ikke er kunde hos MONT BLANC eller en kunde som er interessert i ytterligere produkter eller tjenester fra oss. 
Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er behov for å oppbevare data for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for og som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Videre vil personopplysningene bli slettet hvis 
(i) du informerer oss om at din interesse for våre produkter og tjenester har opphørt, 
(ii) levering av det aktuelle produktet eller tjenesten avvikles av MONT BLANC, eller 
(iii) du ber om at vi sletter personopplysningene dine. 
Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du er kunde hos MONT BLANC, vil personopplysningene dine bli oppbevart i samsvar med avsnitt 5.5.1.

5.6 Hvordan kan data deles? 

5.6.1 Hvis du er kunde hos oss, kan vi dele personopplysningene dine med våre betrodde underleverandører i den grad det er nødvendig for å utføre kontrakten vi har inngått med deg. De kan ha behov for tilgang til personopplysningene for oppdraget hos oss, men de vil ikke få lov til å bruke personopplysningene til noe annet formål. Videre (og uavhengig av om du er kunde eller ikke), kan visse tjenesteleverandører av MONT BLANC, inkl. leverandører av IT-systemer få tilgang til dine personopplysninger. MONT BLANC kan engasjere en databehandler for behandling av personopplysninger på vegne av MONT BLANC. MONT BLANC er ansvarlig for å sikre at databehandlerens behandling er i samsvar med de juridiske kravene som gjelder for behandlingen.

5.6.2 MONT BLANC vil ikke selge, handle eller lease dine personopplysninger til tredjeparter.

5.6.3 Med mindre annet er angitt i spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil ikke MONT BLANC overføre personopplysningene dine til noe land utenfor EU/EØS.

5.6.4 Personopplysninger kan utleveres av MONT BLANC for å overholde juridiske krav eller andre krav fra offisielle myndigheter, for å ivareta MONT BLANC sine juridiske interesser eller for å oppdage, forhindre eller trekke oppmerksomhet mot svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

6. Hvis du representerer et selskap som har et kontraktsforhold til MONT BLANC eller på annen måte er i kontakt med MONT BLANC

6.1 Generell

Dette avsnittet gjelder hvis du er ansatt i eller på annen måte representerer et selskap som MONT BLANC har et pågående kontraktsforhold med, eller som MONT BLANC har etablert kontakt med for å diskutere mulighetene for et slikt kontraktsforhold eller andre formål.

6.2 Hvilke typer data behandler vi?

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg: 
(i) kontaktinformasjon, det vil si navn, e-postadresse, telefonnummer, 
(ii) ansettelsesdetaljer, det vil si arbeidsgiver, stillingstittel, gateadresse og 
(iii) andre data som du med vilje deler, for eksempel informasjon om deg som du frivillig sender til oss i fritekstfelt eller deler i andre sammenhenger.

6.3 Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:
(i) å sende varsler eller meldinger til deg som er relatert til en avtale mellom din bedrift og MONT BLANC;
(ii) og ellers kunne utføre, opprettholde og utføre våre forpliktelser i henhold til en avtale med din bedrift;
(iii) å diskutere eventuelle fremtidige kontraktsforhold mellom ditt selskap og MONT BLANC; eller
(iv) for å gi deg informasjon om MONT BLANC sine produkter eller tjenester, eller for å invitere deg til aktiviteter eller arrangementer.

6.4 Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

Hvis det er aktuelt, utføres behandlingen nevnt i avsnitt 4.3 på grunnlag av vår legitime interesse for å:
(i) opprettholde, vedlikeholde og administrere et kontraktsforhold vi har med selskapet ditt;
(ii) opprettholde partnerskapet med din bedrift og for å gi bedriften din relevante produkt-, løsnings- og tjenestetilbud; og
(iii) markedsføre, fremme og demonstrere vår virksomhet, produkter, løsninger, tjenester, arrangementer og lignende.

6.5 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

6.5.1 Hvis selskapet ditt har et kontraktsforhold med oss, lagrer vi personopplysningene dine i databasen vår til kontraktsforholdet med selskapet ditt opphører. Personopplysningene dine vil imidlertid (hvis de er inkludert i kontrakt-teksten) fortsatt behandles som en del av kontrakt-teksten, så lenge kontrakten beholdes for å ivareta MONT BLANC sine juridiske interesser.

6.5.2 Hvis vi har diskusjoner med selskapet ditt, men slike diskusjoner ikke resulterer i noen inngått kontrakt, vil vi slette personopplysningene dine fra databasene våre når det ikke lenger er nødvendig for de nevnte diskusjonene.

6.5.3 Hvis vi ikke har påbegynt noen diskusjoner med selskapet ditt, men er interessert i å gi selskapet ditt markedsføringsmateriell og annen informasjon om vår virksomhet, produkter, løsninger, arrangementer osv., vil vi behandle personopplysningene dine i løpet av 3 år. Deretter vil vi slette data (så lenge ingen diskusjoner om et fremtidig samarbeid er igangsatt). Hvis du protesterer mot behandling for slike formål, vil vi slette personopplysningene dine som behandles for direkte markedsføringsformål.  

6.6 Hvordan kan data deles? 

6.6.1 MONT BLANC kan dele personopplysningene dine med våre betrodde underleverandører i den grad det er nødvendig for å utføre kontrakten vi har inngått med deg. De kan ha behov for tilgang til personopplysningene for oppdraget hos oss, men de vil ikke få lov til å bruke personopplysningene til noe annet formål. Videre kan visse tjenesteleverandører av MONT BLANC, inkl. leverandører av IT-systemer få tilgang til dine personopplysninger. MONT BLANC kan engasjere en databehandler for behandling av personopplysninger på vegne av MONT BLANC. MONT BLANC er ansvarlig for å sikre at databehandlerens behandling er i samsvar med de juridiske kravene som gjelder for behandlingen.

6.6.2 MONT BLANC vil ikke selge, handle eller lease dine personopplysninger til tredjeparter.

6.6.3 Med mindre annet er angitt i spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil ikke MONT BLANC overføre personopplysningene dine til noe land utenfor EU/EØS.

6.6.4 Personopplysninger kan utleveres av MONT BLANC for å overholde juridiske krav eller andre krav fra offisielle myndigheter, for å ivareta MONT BLANC sine juridiske interesser eller for å oppdage, forhindre eller trekke oppmerksomhet mot svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

7. Hvis du søker på en jobb hos MONT BLANC

7.1 Generell

Dette avsnittet gjelder hvis du søker jobb hos MONT BLANC; enten for en annonsert åpen stilling eller ved å sende inn en uoppfordret søknad. Vi ønsker alle søknader velkommen og er nysgjerrige på alle som ønsker å bli med i teamet vårt!

7.2 Hvilke typer data behandler vi?

Vi vil behandle personlig informasjon og kontaktinformasjon om deg, som har blitt forespurt av oss, sendt inn av deg skriftlig eller kommunisert muntlig. Vi vil ikke samle inn personopplysninger om deg fra noen tredjepart. Person- og kontaktinformasjonen består av navn, fødselsdato, adresse (inkl. e-postadresse), telefonnummer, nåværende stilling (hvis aktuelt) og CV (inkludert bilde hvis du har bilde på CVen).

7.3 Hvorfor behandler vi dine data?

MONT BLANC behandler personopplysninger knyttet til deg for å vurdere jobbsøknaden din og for å avgjøre om vi ønsker å tilby deg en stilling hos MONT BLANC.

7.4 Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

7.4.1 Søknad for en utlyst stilling, eller hvis du går videre til et jobbintervju Grunnlaget for behandling av personopplysninger som vi mottar i forbindelse med en rekrutteringsprosess angående en annonsert stilling, eller hvis du går videre til et jobbintervju etter en uoppfordret søknad, er at behandlingen er nødvendig før vi inngår en (ansettelse) kontrakt med deg.

7.4.2 Uoppfordret søknad og personopplysninger lagret for fremtidige rekrutteringsprosesser. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger som vi mottar gjennom en uoppfordret søknad, der vi for øyeblikket ikke har noen ledige stillinger å tilby, eller som vi lagrer etter en fullført rekrutteringsprosess (angående en stilling som er tildelt en annen søker) er samtykket gitt av deg til slik behandling.

7.5 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

7.5.1 Dine data vil bli lagret så lenge rekrutteringsprosessen pågår og deretter i en følgende periode på 1 år, der MONT BLANC vil beholde personopplysningene for å forsvare eventuelle juridiske krav.

7.5.2 Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, vil vi beholde personopplysningene dine til du trekker tilbake samtykket ditt. Under alle omstendigheter vil imidlertid slette personopplysningene dine hvis formålet bak vår behandling av dataene opphører.

7.6 Hvordan kan data deles? 

7.6.1 Bare de av MONT BLANC sine ansatte og, hvis aktuelt, eksterne rekrutterere som er direkte involvert i en relevant rekrutteringsprosess, vil ha tilgang til personopplysningene dine. Videre kan visse tjenesteleverandører av MONT BLANC, inkl. leverandører av IT-systemer få tilgang til dine personopplysninger. MONT BLANC kan engasjere en databehandler for behandling av personopplysninger på vegne av MONT BLANC. MONT BLANC er ansvarlig for å sikre at databehandlerens behandling er i samsvar med de juridiske kravene som gjelder for behandlingen.

7.6.2 MONT BLANC vil ikke selge, handle eller lease dine personopplysninger til tredjeparter.

7.6.3 Med mindre annet er angitt i spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil ikke MONT BLANC overføre personopplysningene dine til noe land utenfor EU/EØS.

7.6.4 Personopplysninger kan utleveres av MONT BLANC for å overholde juridiske krav eller andre krav fra offisielle myndigheter, for å ivareta MONT BLANC sine juridiske interesser eller for å oppdage, forhindre eller trekke oppmerksomhet mot svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

8. Hvordan kontakte oss

Du kan kontakte oss på: Mont Blanc Group AB, Toarpsdal, SE-516 90 Dalsjöfors, Sweden.

 

Denne teksten ble sist oppdatert 21. mai 2018.