Säkerhet, hållbarhet och kvalitet

 

Tre små ord gör hela skillnaden

För oss betyder säkerhet, hållbarhet och kvalitet mycket mer än bara ord. De är värderingar som genomsyrar hela vår organisation och påverkar alla våra handlingar. Resultatet av vårt arbete uttrycks i varje enskild produkt och bekräftas av ISO certifikat för kvalitet och miljö.

 

Förbättrad prestanda från första skiss till färdig produkt

Med egen produktion och utveckling, har vi kontroll över hela processen. Vi har över 60 års erfarenhet av långsiktiga relationer med globala biltillverkare.

Med andra ord, vad som krävs för att göra det enkelt och tillförlitligt att packa bilen som ett proffs.

 

Testad och godkänd

Vid Mont Blanc arbetar vi seriöst för att minska vår miljöpåverkan och samtidigt stärka upp vår kvalitet.

Vårt kvalitetsarbete är certifierat i enlighet med ISO 9001 : 2015 och IATF 16949:2016 för bilindustrin. Sedan 2000 är vi även certifierade enligt miljökraven enligt ISO 14001:2015.

Våra produkter är noggrant testade både av oberoende laboratorier och vår interna kvalitetsavdelning.

Our products are carefully tested both by independent laboratories and our in-house experts. To meet and exceed the requirements from official bodies and the car industry we also test our equipment in real-life situations such as city crash tests harsh Lapland conditions.

Vi tar kvalitet på allvar, och ett bevis på detta är att vi ger dig 5 års garanti för takräcken och 3 års garanti på tillbehör.

 

Garantivillkor

Mont Blanc Industri AB, 516 90 Dalsjöfors, lämnar fem (5) års produktgaranti på takräcken som tillverkats av Mont Blanc och sålts under varumärket Mont Blanc.

Garantin avser material- och tillverkningsfel och gäller i fem (5) år efter försäljningsdagen mot uppvisande av kvitto eller motsvarande handling.

Garantin omfattar inte förslitningsskador.

Endast defekta eller skadade delar av produkten omfattas av produktgarantin och åtgärdas genom reparation eller ersättning med reservdelar.

Köparen ersätts utan kostnad med avseende på arbets- och materialkostnad.

Kostnaden för att returnera produkt/komponenter tillsammans med kvitto till inköpsstället bekostas av köparen.

Garantin omfattar endast Mont Blanc-produkter (takräcken), d.v.s. varken bilen eller transporterade föremål.

Mont Blanc Industri AB förbehåller sig rätten att godkänna att garantin gäller i varje enskilt fall.

Garantin gäller inte för felaktigheter som har uppstått utanför Mont Blancs kontroll inklusive, men inte begränsat till, de fall då:

 • Den angivna maximilasten har överskridits.
 • Felaktig montering eller användning av produkten avvikande från Mont Blancs monteringsinstruktioner och säkerhetsanvisningar.
 • Produkten har monterats på annat fordon än vad som angivits i senaste utgåvan av applikationslistan vid försäljningstillfället från Mont Blanc.
 • Lackeringen eller ytbehandlingen har utsatts för yttre åverkan - detta avser både mekanisk och kemisk åverkan, t.ex. korrosion
 • Ytliga rostfläckar som inte påverkar produktens tekniska funktion.
 • Defekta tillbehör har monterats på Mont Blanc lasthållare eller vice versa.
 • Lasten har förankrats på ett felaktigt sätt på lasthållaren eller tillbehören.
 • Den rekommenderade maximihastigheten vid transport av taklast har överskridits.
 • Skadan har uppkommit vid en trafikolycka eller stöldförsök.
 • Produkten har införskaffats på annat sätt än direkt från en Mont Blanc återförsäljare.
 • Förslitningsskador.

Följdskador som orsakats av felaktig Mont Blanc-produkt, såsom skador på användarens fordon, last, tredje person eller dennes egendom ingår inte i denna garanti.

Konsumentvillkoren begränsas ej av Mont Blanc:s garantivillkor, ej heller kundens lagstadgade rätt enligt gällande nationell lag.