Bezpieczeństwo, trwałość i jakość

 

Trzy małe słowa robią wielką różnicę

Dla nas bezpieczeństwo, trwałość i jakość to nie tylko słowa. Są to wartości, które przenikają całą naszą strukturę i oddziałują na wszystkie nasze działania. Rezultat naszych starań jest wyrażany w każdym pojedynczym produkcie i jest potwierdzony certyfikatami ISO dotyczącymi jakości i środowiska.

 

Udoskonalanie osiągów od pierwszego szkicu do produktu końcowego

Dzięki prowadzeniu produkcji i opracowań wewnątrz firmy zachowujemy kontrolę w trakcie całego procesu. W naszym „zestawie narzędzi” mamy również sześćdziesięcioletnie doświadczenie, długotrwałe relacje z globalnymi producentami samochodów i niestrudzoną dociekliwość w poznawaniu potrzeb naszych klientów. Innymi słowy wszystko to, co jest niezbędne, żeby uczynić załadowanie Twojego samochodu łatwym i zapewniającym bezpieczeństwo, po prostu profesjonalnym.

 

Przetestowane i zaaprobowane

W firmie Mont Blanc w odpowiedzialny sposób podchodzimy do zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko, a jednocześnie polepszamy naszą jakość.

Nasza wysokiej jakości praca została potwierdzona certyfikatami ISO 9001: 2015 i IATF 16949: 2016 dla przemysłu motoryzacyjnego.

Od 2000 roku jesteśmy również certyfikowani zgodnie z wymaganiami środowiskowymi ISO 14001: 2015.

Nasze produkty są dokładnie testowane zarówno przez niezależne laboratoria, jak i przez naszych ekspertów wewnętrznych. Aby spełnić, a nawet przekroczyć wymagania organów oficjalnych i przemysłu samochodowego, testujemy również nasze urządzenia w rzeczywistych sytuacjach, takich jak miejskie testy zderzeniowe czy testy w surowych warunkach w Laponii.

Do jakości podchodzimy w sposób odpowiedzialny czego dowodem jest 3-letnia gwarancja na nasze akcesoria i 5-letnia na nasze belki dachowe.

Zakupiony przez Ciebie sprzęt Mont Blanc jest przystosowany do długotrwałej nieprzerwanej eksploatacji.

Gwarancja

Firma Mont Blanc daje pięcioletni (5) okres gwarancji na belki dachowe produkowane przez Mont Blanc i sprzedawane pod marką Mont Blanc.
Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub wykonawcze i jest ważna przez pięć (5) lat od daty sprzedaży po okazaniu ważnego pokwitowania lub innego dokumentu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia.
Jedynie wadliwe lub uszkodzone części produktu objęte gwarancją dla tego produktu są doprowadzane do właściwego stanu poprzez naprawę lub wymianę części po okazaniu dowodu zakupu opłaconego przez kupującego.
Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty Mont Blanc (belki dachowe), tj. nie obejmuje samochodu ani przewożonych przedmiotów.
Mont Blanc Industri AB reserves the right to approve the warranty applies in each case.

Mont Blanc Industri AB zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia stosowalności gwarancji w każdym przypadku. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z warunków pozostających poza kontrolą Mont Blanc. Obejmują one, ale nie są ograniczone do następujących sytuacji:

 • Zostało przekroczone określone obciążenie maksymalne.
 • Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie produktu niezgodne z instrukcjami montażu Mont Blanc i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
 • Produkt został zamontowany na samochodzie innym niż określono w najnowszym wydaniu listy aplikacyjnej w momencie sprzedaży z Mont Blanc.
 • Lakier lub pokrycie powierzchni zostało narażone na uszkodzenia zewnętrzne - dotyczy to zarówno uszkodzeń mechanicznych, jak i chemicznych, np. korozji.
 • Widoczna korozja nie mająca wpływu na funkcję techniczną.
 • Zostały zamontowane wadliwe akcesoria na bagażnikach Mont Blanc i vice versa.
 • Ładunek został zamocowany w niewłaściwy sposób na bagażniku lub na innym wyposażeniu.
 • Przekroczono zalecaną maksymalną prędkość podczas transportu ładunku na dachu.
 • Uszkodzenie nastąpiło w wyniku wypadku drogowego lub próby kradzieży.
 • Produkt został nabyty w jakikolwiek inny sposób niż bezpośrednio od sprzedawców detalicznych Mont Blanc.
 • Normalne zużycie eksploatacyjne.

Szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu Mont Blanc, takie jak uszkodzenie pojazdu użytkownika, ładunku, strony trzeciej lub ich własność nie są objęte niniejszą gwarancją.

Warunki konsumenckie nie ograniczają się do warunków gwarancji Mont Blanc, ani ustawowych praw konsumenta zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym. W przypadku pytań należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów Mont Blanc lub miejscem, gdzie towar został zakupiony.